Tiara Výrazný skleněný svícen, zdobený kovovým povrchem, doplní každý prostor. Je možné ho využít i jako netradiční vázu. Modrý kus je možné zakoupit v @glassimo.prague Crystal duhový je možné zakoupit u @smolikova_artdesign

Odkaz na příspěvek

Obraz Řeka Kombinovaná technika

Odkaz na příspěvek

Není nic lepšího než rovnou z terasy u kuchyně trhat bylinky do polévky a jídla 🥰. Vyvýšený záhon byl výzva, kterou jsme přijeli a dílo se povedlo! I naší kočce Terince se moc líbí a celou dobu výroby a instalace vše kontrolovala 😻. Dílo se zadařilo a bylinky už jsou na svém místě. Děkujeme s manželem ateliéru Flera za video o vyvýšených záhonech i kurzu žijte ve své zahradě.

Odkaz na příspěvek

Také jste prožili požehnané Velikonoce? Důležitým symbolem znovuzrození je vejce. Zvyk malování vajec je i dnes široce rozšířen ve všech křesťanských zemích. Keltové, Řekové, Egypťané, Féničané, Tibeťané, Číňané a mnohé další národy věřily, že svět vznikl z kosmického vejce. Je symbolem počáteční reality, prvotního řádu a také cyklické obnovy a znovuzrození. V některých hrobkách nacházeli archeologové sochy Dionýsa s vejcem v ruce – symbolem a příslibem návratu do života. Velikonoční neděle se v Řecku dodnes jmenuje neděle znovuobnovení. Vše, co se děje ve světě forem, ve světě viditelném, horizontálním, se nějakým tajemným způsobem projevuje i ve vnitřním nehmotném světě člověka. Ve všech starodávných tradicích, u všech národů existuje mýtus o slunečním hrdinovi, o božstvu, které sestupuje na zem do tmy, kde umírá a znovu se rodí. Sluneční roční cyklus nám připomíná existenci vnitřního světa, vnitřního slunce, ohně, který potřebuje více času, aby vyšel ven ze tmy a stal se viditelným, hmatatelným a blahodárným. Každý z nás má uvnitř sebe své nebe a jasnou sluneční cestu, cestu vnitřní transformace. V každém z nás spí filozof očekávající své jaro, který dělá první kroky vzhůru k nebi, k Bohu, první kroky vstříc všemu krásnému a dobrému. V každém z nás spí božské dítě milující moudrost čistou a upřímnou láskou; dítě, které je schopné divit se neustálým zázrakům života a klást otázky, které dospělí už neznají. V každém z nás spí hrdina, který je schopen překonávat překážky, padat a znovu se zvedat, umírat a znovu se rodit; hrdina odhodlaný k boji se smrtí. V každém z nás spí mystik, který intuitivně cítí přítomnost tajemství ve všem, co ho obklopuje; ve třpytu hvězd, ve hřmění hromu, v krystalech kamene i v šumu listí. Tento mystik poznává Boha jak v úsměvech, tak i v trápení lidí, neboť právě to Božské se usmívá i pláče uvnitř nás…

Odkaz na příspěvek

Obraz & malba "Biblická krajina" Jsme spolutvůrci světa, každý jeden z nás. Co tvoříme? Co živíme každý den? Co tvoříme myšlenkami? Krátký příběh k zamyšlení – Dva vlci Jednoho večera vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego. Ten druhý je hodný. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra”. Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: „A který vlk vyhraje?” Starý Indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš.” A proto, krmte v sobě toho hodného vlka a svět kolem Vás bude odrážet dobro.

Odkaz na příspěvek

Skleněné reliéfní obrazy. Inspirováno krajinou Lužických hor. Díváme se na Panskou skálu a překvapeně se ptáme: Který architekt tě vystavěl, ó přírodo? Z knihy Václava Cílka - Kameny domova.

Odkaz na příspěvek

Magické krajiny - "Bludné balvany" Zarámováno Velikost obrazu včetně rámu 120 x 106cm Available

Odkaz na příspěvek

Painting "Into the clouds" 100 x 100 cm Děkuji za zaslanou fotografii obrazu z interiéru spokojených zákazníků. To je to co člověka opravdu potěší.❤️ Děkuji, děkuji za tu možnost tvořit 🍀🙏.

Odkaz na příspěvek

Inspirováno a vytvořeno ve spolupráci s přírodou 🍃

Odkaz na příspěvek

Nápojový soubor "Aqua" Křišťálové sklo - ručně foukané a tvarované. Foto: G. Urbánek Archiv městské muzeum Železný Brod

Odkaz na příspěvek

Váza s nálepy přírodnin - Vase - "The garden of dream. (zahrada snů) Foto: G. Urbánek LSD 2021 Železný Brod archiv muzea Železný Brod

Odkaz na příspěvek

Natural bowl opal Natural bowl Crystal Sada mís, které vznikly v rámci Letní sklářské dílny Železném Brodě. Téma zahrady bylo téma, s kterým jsem do sympozia šla. Od jara, kdy nás covid uvěznil doma jsem navrhovala svoji novou zahradu a učila se vše o rostlinách, stromech a keřích. Celým souborem vzniklým v rámci sympozia vede tedy pomyslná nit spojená s přírodními prvky a inspirací vodou a zahradním jezírkem. Foto: G. Urbánek Archiv- městské muzeum v Železném Brodě 2021 Autor: Kateřina Lubovská Smolíková

Odkaz na příspěvek