Tavená plastika Oko Vod


Inspiruje mě příroda, všechny její struktury a tvary. Voda má pro mě mnoho podob. Dílo Oko vod je jednou z metafor na vodu. Voda je nejen hluboká, ale i sama hloubí, podemílá, vytváří dutiny, má skryté prameny, plyne pod povrchem. Tvaruje uvnitř i vně, často nepozorovaně a trvale. Prouděním proměňuje svou tvárnost, je sama schopna tvarovat a obrušovat. Přijímá tvar nádoby, kterou naplňuje. Voda nemusí vždy své překážky odstraňovat, rozpouštět, ale může je také obtéct, nebo přetéct! Má silný proud, který unáší a proměňuje. Voda, vede dialog s krajinou, obtéká kameny, terénní nerovnosti. Tím, že na některých místech protéká častěji, opakovaně, vytvoří stopu. Tato stopa, rýha je obnovovaná a proto trvalejší, je to znak, kterým se čas a děje zapisují do tváře krajiny. Tak si krajina rozumí s vodou, vedou spolu dialog a všechno, co si řeknou, si pamatují. “Zdeněk Neubauer z knihy Skrytá pravda země“VODA JE NEJEN HLUBOKÁ, ALE I SAMA HLOUBÍ, PODEMÍLÁ, VYTVÁŘÍ DUTINY, MÁ SKRYTÉ PRAMENY, PLYNE POD POVRCHEMTavená plastika, tavené sklo do formy, ručně broušené. Rozměry: 65 × 63 × 12 cm.Tavené sklo Tavené